Meeskond

Lisaks valitud noortevolikogu liikmetele aitavad noortevolikogu tööd teostada ka mitmed vabatahtlikud.

Noortevolikogu on oma otsustega kehtestanud järgmised ametikohad: sekretär, asesekretär, kommunikatsioonijuht ja valimiskomisjon.

Sandra Grossberg

Sekretär

sandra.grossberg10@gmail.com

Ametis alates 23. jaanuar 2017.

Ülesanded:

Noortevolikogu kodukord:

4.5.1 protokollib volikogu koosolekud, kui ei ole kokkulepitud teisiti;

4.5.2 peab arvestust volikogu liikmete üle ja koosolekutel osalemise üle;

4.5.3 korraldab volikogu arhiivi.

4.6 Volikogu sekretär ei pea olema volikogu liige.

Triin Jaansalu

Kommunikatsioonijuht

triinjaansalu@gmail.com

Tel: 56493203

Ametis alates 23. jaanuar 2017.

Ülesanded:

 • Hallata Tõrva Noortevolikogu kodulehte.
 • Hallata Tõrva Noortevolikogu Facebooki lehte.
 • Hallata Tõrva Noorte Uudisteportaali lehte.
 • Hallata Tõrva Noorte Uudisteportaali Facebooki lehte.
 • Koostada Tõrva Noortevolikogu pressiteateid ja koordineerida üldist meediasuhtlust.
 • Hallata Tõrva Noortevolikogu meililisti ja Facebooki gruppi.
 • Tegeleda muude kommunikatsiooni puudutavate tegevustega.
 • Aidata Tõrva Noortevolikogu esimeest ja aseeesimeest muudes jooksvates tegevustest.

Karl Kirt

Tõrva valla noortevolikogu loomise projektijuht

karlkirt@gmail.com

Tel: 57801498

 

 

Ülesanded:

 • Valmistada ette kõik vajalikud dokumendid ühtse noortevolikogu loomiseks.
 • Korraldada piirkonna noorsootöötajate ja noorte kokkusaamisi ning üritusi organisatsiooni loomiseks vajaliku sisendi saamiseks.
 • Komplekteerida valimiskomisjon ja teha ettepanek Tõrva Noortevolikogule komisjoni
 • Leida koostöös Tõrva Noortevolikogu liikmete ja piirkonna noorsootöötajatega kandidaate valimisteks.
 • Turundada Tõrva Valla Noortevolikogu valimisi.
 • Anda regulaarselt ülevaadet Tõrva Noortevolikogule ülesannete täitmise kohta.

Noortevolikogu moodustas 26. juunil 2016 valimiskomisjoni koosseisus:

 • Sirli Pippar – esimees
 • Karl Kirt
 • Sandra Grossberg
 • Kertu Reva
 • Regina Kedrova
 • Marietta Juurikas

Endised meeskonnaliikmed:

Guido Kuum

Asesekretär (23.01.2017 – 29.10.2017)

Karl Kirt

Kommunikatsioonijuht (15.06.2015 – 23.01.2017)

Marietta Juurikas

Sekretär (01.12.2012 – 23.01.2017)

Michell Luik

Vabatahtlike koordinaator (17.01.2015 – 23.01.2017)

Margo Metsoja

Kommunikatsioonijuht (31.08.2013 – 20.12.2014)

Hardo Adamson

Vabatahtlike koordinaator (22.12.2012 – 20.12.2014)

Kristiina Omuk

Noorteuuringu projektijuht (22.12.2012 – 20.06.2013)

Triin Jaansalu

Sekretär (28.06.2011 – 01.12.2012)

Sekretäri kohusetäitja (10.06.2011 – 27.06.2011)

Asesekretär (10.04.2011 – 27.06.2011)

Valimiste projektijuht (20.06.2014 – 20.12.2014)

Maarit Meltsas

Sekretär (05.12.2010 – 09.06.2011)