Noortevolikogust

Tõrva Noortevolikogu on 28. novembril 2010 loodud Tõrva linna noorte esinduskogu, mille ülesandeks on selgitada välja Tõrva linna noorte seisukohad ja ettepanekud ning edastada need noorsootöötajatele, linnavolikogule ja linnavalitsusele.

Noortevolikogusse kuuluvad 15 liiget valitakse korraliste valimiste abil iga kahe aasta tagant. Enda kandidatuuri võivad valimistel üles seada kõik 14-26-aastased Rahvastikuregistri järgi Tõrva linna sisssekirjutisega noored.

Millega on noortevolikogu tegelenud?

Noortevolikogu on lisaks oma esindusülesannetele korraldanud Tõrva noortele kui ka teistele linnakodanikele hulganisti sündmusi. Nii näiteks on kohvikuteõhtu raames külastanud Tõrva linna Mihkel Raud ja Evelin Võigemast. Samuti on käima lükatud kultuuripubis Juudas muusikaviktoriin Heliaju, alustatud linnas heategevuslike aiakontserdite korraldamisega ning viidud läbi põhjalik alkoholi ja mõnuainete temaatiline konverents ja aktsioon. Lisaks oma sündmustele on Noortevolikogu liikmed olnud alati abiks ülelinnaliste ürituste korraldamises.

Kuna Noortevolikogu peamine eesmärk on siiski noorte huvide eest seismine, on iga aastaga järjest enam räägitud kaasa piirkonna noorsootöövaldkonna arendamises. Veel on panustatud oma ideedega Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla ühinemislepingusse, läbi viidud noorte seas uuringuid ning antud sisendit ka Tõrva Loitsu korraldamiseks.

Tõrva Noortevolikogu algatamisel lükati 2014. aastal käima Tõrva Raadio, millest on välja kasvanud omanäoline ja väga paljusid piirkonna noori hõlmav nooreraadio.

Kuidas on võimalik panustada Noortevolikogu töösse?

Alates 2016. aastast on kõikidel 12-26-aastastel inimestel võimalus lüüa Noortevolikogu tegemistes kaasa vaatlejaliikmena. Vaatlejaliikmele kehtivad peaaegu kõik täisliikme õigused ja kohustused: osa saab võtta nii koosolekutest, tõstada teemasid ning kaasa lüüa organisatsiooni teistes tegemistes. Siiski ei ole vaatlejaliikmel Noortevolikogus hääleõigust.

Vaatlejaliikmeks saamisel tuleb esitada vabas vormis avaldus Noortevolikogu esimehele Edgar Metsarile (metsaredgar@gmail.com) ning juba järgmisel koosolekul kinnitab Noortevolikogu avalduse esitanu vaatlejaliikmeks. Esimehelt on alati võimalus ka uurida täpsemalt vaatlejaliikme võimaluste ning muude tegemiste kohta.