Tõrva Gümnaasiumi inspiratsioonikonverents

Foto Ülla Tamm

31. mail oli kogu Tõrva Gümnaasiumi koolipere elavuses – viimase põneva ja teguderohke koolinädala üks inspireerivamaid päevi oli algamas. Tõrva Noortevolikogu eestvedamisel korraldatud konverentsil esinesid nii kooli enda vilistlased kui ka üle Eesti tuntud oma ala tegijad. Nii näiteks sai kuulata põnevaid jutte loomaarstidelt, ajakirjanikult, sportlaselt, meediatudengilt ja arstilt. Meeldejääv oli ka endise Välisministri ning diplomaadi sügav ettekanne.

Foto Ülla Tamm

Korraga toimus kaks paralleelset konverentsi. 1.-3.  klassi õpilased kogunesid üheskoos spordisaali, vanemad õpilased aga aulasse. Kuigi kohati erinesid kahel konverentsil esinejad, oli korraldajatel sama eesmärk – innustada noori tegutsema just nendele meeldivas valdkonnas ning osalema aktiivselt ühiskondlikus elus. Noortevolikoguga usume, et päevast sai igaüks killukese mõtte oma edaspidisteks tegevusteks.

Foto Ülla Tamm

Tõrva Noortevolikogu soovib tänada esinejaid Magnus Kirti, Anni Viljastet, Andres Reilenti, Matthias Markust, Angela Kannukest, Valgamaa Noortekogu, ansambel Mandariini, Kärt Anvelti ja Marina Kaljuranda! Suur aitäh ka Sirli Pipparile ja Romet Pillerile konverentside juhtimise eest! Sügav kummardus ka Tõrva Gümnaasiumi huvijuhile ja Õpilasesindusele meeldiva koostöö eest!

Konverentsi toimumist toetas Eesti Noorteühenduste Liit Noorte Osaluse projektifondi abil.

Foto Ülla Tamm

Foto Ülla Tamm

Vaata ka kokkuvõtvat Tankla videot konverentsist SIIN!