Osale Tõrva piirkonna noorte uuringus!

Hea Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla noor vanuses 15 – 26 eluaastat!

Palume sul vastata küsitlusele, mida viime läbi, et saada sisendit Tõrva noorsootöö arengukavasse ning tänu millele näeme, mida piirkonnas noorte elus muuta, mis hästi on jne.

Küsitluse leiab siit: https://docs.google.com/forms/d/1GsLLrF9Aahay61_07NuhJaOZ_huK6wNMTlB6MR4m2Bo/viewform

Kevadel viisime küsitlust läbi Tõrva Gümnaasiumis ja piirkonna põhikoolides. Kui sa oled juba vastanud, siis teist korda seda tegema ei pea. Praegu ootame küsitlust täitma kõiki 15 – 26 aastasi noori, kes on elavad või on elanud Tõrva piirkonnas ning käivad kas kutsekoolis, gümnaasiumis (v.a Tõrva Gümnaasium), kõrgkoolides või on tööealised.

Tõrva piirkonna all peame silmas Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valda.

 

Sinu vastused ja mõtted on meile suureks abiks ning aitavad meil piirkonna noorte elu paremaks ja sisukamaks muuta!