Noored ja otsustajad kohtusid ühise laua taga

Äsja 4. sünnipäeva pidanud Tõrva Noortevolikogu pidas 29. – 30. novembril ühisseminari Marja talus. Laua taga oli nii noortevolikogu endised liikmed, uue koosseisu noored ning samuti Tõrva Linnavalitsuse ja -volikogu liikmed.
“Tõrva Noortevolikogu on kogu oma tegutsemise aja jooksul Tõrva linnavalitsusega koostööd teinud, kuid varasemalt pole kordagi linnavalituse ja -volikogu esindajaid ning noored ühise laua taga kokku saanud,” ütles seminari korraldaja Triin Jaansalu. “Kuna sel sügisel valiti uus Noortevolikogu liikmeskond, leidsime eelmise koosseisuga, et kõige parem oleks uue koosseisu alguses juba omavahel kokku saada ning ühiseid koostöövõimalusi arutada,” lisas Jaansalu. Pressikaga-kaasa-2
 
Ühise laua taga kuulati linnavalitsuse tegemisi, arutleti noorte aktiivsuse üle, vaadati tulevikku just kahe osapoole koostöö võtmes. Näiteks lepiti kokku, et tuleva aasta alguses hakatakse koostama Tõrva piirkonna noorsootöö arengukava, mille eesmärgiks on seletada välja noorsootöö sihid ja prioriteedid.
“Tõrva linna ja piirkonda ootavad lähiajal ees suured muudatused ja tähtsad otsused. Noorte vahetu sisend ja arvamuse avaldamine nendesse otsustesse on linna arengu perspektiivis väga olulised,” kirjeldas kohtumise mõtet Tõrva linnapea Maido Ruusmann.
 
Ühisseminaril räägiti palju turismist ja piirkonna turundamisest. Ruusmann põhjendas teema olulisust järgnevalt: “Tõrva elanikkond on järjest vähenev ja vananev ning meil tuleb ühiselt mõelda neid variante, kuidas piirkonda uusi inimesi nii püsivalt kui ajutiselt juurde tuua saame.” Noorte osatähtust selles protsessis kirjeldas linnapea nii: “Tõrva noored saavad igapäevaselt juba oma suhtlusringkonnas kujundada linna mainet ja aidata kaasa kuvandi loomisel. Oluline on ka kooli arengusuundade paikapanek ning seda saab teha just aktiivsete noorte kaasabil.”
 
Nii noored kui ka otsustajad leidsid, et sellised kokkusaamised on vajalikud mõlemale osapoolele. “Otsustajad saavad teada, mis teeb noortele muret ja mis valdkondadele peaks rohkem rõhku panema, ning noored tutvuvad otsustajate tööde ja tegemistega ühtlasi andes linnavalitsemisse uusi mõtteid ja sisendeid,” võttis sündmuse kokku Triin Jaansalu.
Sarnastel ühisüritustel loodavad mõlemad osapooled taaskord kohtuda.

Ühisseminar toimus tänu Eesti Noorteühenduste Liidu projektifondile. Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 43 Eestis tegutsevat noorteühendust, 15 maakondlikku noortekogu ja 70 noortevolikogu.

 
Lisainfo:
Triin Jaansalu
56493203
 
Teate edastas:
Margo Metsoja
Noortevolikogu kommunikatsioonijuht
56323049